Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (IV deo)

Zamerke na zdravstveni, prosvetni ili pravosudnim sistem postale su gotovo svakodnevne. Zbog toga je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u te tri oblasti u Srbiji. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 4: Prevoz osoba sa invaliditetom

Iako grad Beograd organizuje besplatan prevoz za osobe sa invaliditetom ta usluga, ipak, nije svima dostupna. Građani koji stanuju u udaljenim delovima grada, a kojima je taj prevoz neophodan, moraju da ispune i dodatne uslove. Uprkos preporuci Poverenice za ravnopravnost da to mora da ispravi, Sekretarijat za socijalnu zaštitu i dalje ne obezbeđuje jednake uslove i usluge za sve građane.