Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (III deo)

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo je istraživanje o uslugama u oblastima zdravstva, prosvete ili pravosuđa. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 3: Besplatna pravna pomoć

Značaj besplatne pravne pomoći od izuzetnog je značaja, posebno u zemljama u tranziciji poput naše, koje su pogođene velikim brojem nezaposlenih i niskim životnim standardom. Koliko im ova pomoć znači najbolje znaju oni koji su boreći se za svoja prava, ponekad i za goli život, bili prinuđeni da angažuju advokata. Iako postoje ustanove i nevladine organizacije koje je pružaju i dalje se javljaju brojne teškoće sa kojima su svi oni suočeni.