Da li ovo ima veze i sa tobom?

Beogradski izbori biće održani za manje od mesec dana. I dok se većina mojih prijatelja presabira i vodi unutrašnji dijalog za koga će da glasa 4. marta, moje misli su usmerene ka organizovanju nezavisnog, građanskog posmatranja izbora. Negativna kampanja koja je prethodne nedelje pokrenuta s ciljem da diskredituje “Crtu” i njenu posmatračku misiju nije uplašila nikog u “Crti”, već nas je samo ojačala u želji da organizujemo građansko posmatranje izbora, kao model uključivanja građana u izgradnju demokratskog društva koje počiva na fer i slobodnim izborima
Nezavisne, građanske posmatračke misije su deo izbornog procesa u brojnim zemljama u Evropi i svetu, bez obzira na stepen razvoja demokratije i stanja ljudskih prava i niti jedna od njih ne osporava pravo građana da organizuju nezavisno posmatranje izbora, te i na taj način učestvuju u izgradnji demokratskog društva. U zemlji kao što je naša, na putu evropskih integracija, građansko posmatranje izbora bi trebalo da ide u korist svima: građanima, izbornim organima, partijama na vlasti i onima koje su u opoziciji.  Činjenica da građanska posmatračka misija postoji i neometano radi, jedan je od pokazatelja da je zemlja sposobna da unutrašnjim mehanizmima pomogne organizovanje fer i slobodnih izbora kao temelja demokratskog društva. 
Ali u ovom pokušaju diskreditacije “Crte”, treba se podsetiti na ono što se pod pritiskom dnevnih obaveza lako izgubi iz vida, a to je da se demokratija osvaja. Demokratija se nije sama od sebe gradila ni u jednom društvu, pa teško da će i u našem. Upravo zbog toga, ne smemo da ćutimo i povlačimo se pred naletom osionih. Demokratiju moramo da zaštitimo, tako što je ne napuštamo, već učestvujemo u njenim procesima, braneći institucije i otvarajući prostor za građansko učešće. Demokratiju čine zakoni jednaki i obavezujući za sve, ali demokratsko društvo, pre svega, čine slobodni građani koji su spremni da zakonitim sredstvima zaštite svoja prava. 
I zato bih želeo da se ovde osvrnem i na nalaze “Crtinog” istraživanja – Učešće građana u demokratskim procesima. Iako poražavajući u nekim segmentima, nalazi istraživanja pokazuju gde postoji prostor za napredak. Izbori su i dalje jedina aktivnost u kojoj učestvuje većina građana. Ipak, jedan broj građana kaže da bi rado učestvovao u drugim vidovima demokratskih procesa, ali da ne zna kako. Upravo je tu taj prostor i naša odgovornost, odgovornost civilnog društva – da ponudi način za uključivanje onih građana koji žele da svojim angažmanom doprinesu razvoju demokratije.
Kako bi učešće u demokratskim procesima prevazišlo diskutovanje o politici sa drugim ljudima koje je, nakon glasanja na izborima, akcija u kojoj građani, kako sami kažu, najviše učestvuju (čak njih 37 odsto), “Crta” je ponudila dve konkretne prilike za demokratsko angažovanje.
*

Prva prilika je da budeš posmatrač. Prijavi se na budideo.crta.rs, budi posmatrač na beogradskim izborima. Ako želiš da se uveriš da li su izbori sprovedni u skladu sa zakonom imaš priliku da nam se pridružiš. “Crtini” posmatrači, obučeni po međunarodnim standardima, biće raspoređeni na reprezentativnom i slučajnom uzorku koji omogućava da obavestimo javnost u kojoj meri su izbori u Beogradu bili fer i slobodni. Takođe, važno je znati, da “Crtini” posmatrači ne mogu da budu aktivno uključeni u politički život kao članovi partija, niti kandidati na izbornim listama ili članovi biračkih odbora lista koje učestvuju na beogradskim izborima, kako bismo osigurali nepristrasnost i objektivnost. “Crtini” posmatrači se ne mešaju u rad izbornih organa, ne ometaju izborni proces i ne utiču na opredeljenje građana koji ostvaruju svoje izborno pravo.  
Druga prilika je da probudiš REM. Podnesi prijavu na rem.gradjaninastrazi.rs. Odgovornost koju Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ima prema građanima tokom izbornog  procesa je veoma značajno imajući u vidu činjenicu da je ono jedino telo koje ima nadležnost da nadzire aktivnosti elektronskih medija i koje je zaduženo za stvaranje ambijenta u kome kandidati imaju jednake mogućnosti predstavljanja, a građani mogućnost da ostvare svoje pravo da budu objektivno informisani. Prijavom na rem.gradjaninastrazi.rs građani imaju mogućnost da obaveste REM o uočenom kršenju obaveza pružalaca medijskih usluga i time zahtevaju reakciju institucije. 
I da ne bude zablude – ovde nas sve podsećam na slovo zakona koje kaže da građani imaju pravo da preko sredstava javnog informisanja budu ravnopravno, blagovremeno, istinito, nepristrasno i potpuno obavešteni o izbornoj kampanji podnosilaca izbornih lista i kandidatima sa izbornih lista, kao i o drugim događajima značajnim za izbore. I da su s druge strane, sredstva javnog informisanja, dužna da u izbornoj kampanji obezbede ravnopravnost, blagovremenost, istinitost, nepristrasnost i potpunost u obaveštavanju o svim podnosiocima izbornih lista i kandidatima s tih lista, kao i o drugim događajima značajnim za izbore.
Odgovornost je na nama. Ne propuštajmo šanse da razvijamo društvo u skladu sa demokratskim principima. Niko drugi se za te principe neće izboriti do nas samih.  Zato nulta tolerancija za one koje ne poštuju zakon. Zato akcija. Zato u odbranu demokratskih principa.
Prvi korak su slobodni i fer izbori. Pridruži nam se u borbi za demokratski poredak u kome se pravo na slobodu izbora ne dovodi u pitanje.
Budi sa nama – budideo.crta.rs
Tekst je originalno objavljen na sajtu Peščanika