Da li mogu da glasam sa potvrdom iz MUP da mi je lična karta u postupku izrade? DA, ponesite i staru ličnu kartu!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
Pravni tim Istinomera: U nedelju 2. aprila možete da glasate samo uz važeći dokument kojim dokazujete svoj identitet. Dokaz da ste to vi je važeća lična karta, odnosno važeća putna isprava (pasoš), kao i važeća „papirna“ vozačka dozvola koja sadrži jedinstveni matični broj građana. Dakle, potreban je dokument koji ima sliku birača i jedinstveni matični broj građana. 
Na ovim izborima moguće je glasati sa isteklom ličnom kartom i sa potvrdom MUP da ste predali zahtev za izdavanje nove lične karte. Dakle, morate poneti na glasanje i isteklu ličnu kartu i potvrdu od MUP.