Da li mogu da glasam sa novom vozačkom dozvolom? NE!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.

Pravni tim Istinomera: U nedelju 2. aprila možete da glasate samo uz važeći dokument kojim dokazujete svoj identitet. Dokaz da ste to vi je važeća lična karta, odnosno važeća putna isprava (pasoš), kao i važeća „papirna“ vozačka dozvola koja sadrži jedinstveni matični broj građana. Dakle, potreban je dokument koji ima sliku birača i jedinstveni matični broj građana. Pošto nove vozačke ne sadrže JMBG, sa tim dokumentom nećete moći da glasate. 

VAŽNO: Moguće je glasati sa isteklom ličnom kartom i sa potvrdom MUP da ste predali zahtev za izdavanje nove lične karte. Dakle, morate poneti na glasanje i isteklu ličnu kartu i potvrdu od MUP.

Budući da novi format vozačke dozvole (kartica) ne sadrži jedinstveni matični broj građana, birači koji budu hteli da glasaju sa novom vozačkom dozvolom, kao dokumentom kojim dokazuju svoj identitet, neće moći da glasaju.
„Papirnim“ vozačkim dozvolama produženo je važenje do 10. juna 2017. godine.