Da li je važeći listić ako na njemu dopišem ili nacrtam komentar? DA!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.

Listić je važeći ako ste glasali za željenog kandidata, a u isto vreme ste dopisali ili docrtali komentar. 

Pravni tim Istinomera: Član 36 Pravilnika o radu biračkog odbora kaže da ako je listić popunjen tako da se iz njega može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći, uprkos tome: što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke, što su druge izborne liste precrtane i slično.
        (1)Nevažeći glasački listić je glasački listić koji nije popunjen ili glasački listić koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za kog kandidata je birač glasao, kao na primer:
– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred imena i prezimena kandidata; 
– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog imena i prezimena kandidata;
– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog naziva predlagača kandidata.
(2) Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred imena i prezimena kandidata, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, kao na primer:
– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime i/ili prezime kandidata;
– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao naziv predlagača kandidata; 
– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao deo naziva predlagača kandidata;
– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao i redni broj i ime i prezime kandidata i naziv predlagača tog kandidata;
– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao redni broj kandidata i/ili ime i prezime kandidata i/ili naziv predlagača kandidata.
(3) Ako je glasački listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za kog kandidata je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:
– što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke;
– što su imena drugih kandidata ili nazivi drugih predlagača kandidata precrtani.