Budžet opet kasni

Da su se poštovali rokovi propisani Zakonom o budžetskom sistemu, budžet za 2015. bio bi donet pre skoro 10 dana, a o njemu bi, pre usvajanja, poslanici bili u prilici da raspravljaju mesec i po. Naime, predlog budžeta, prema Zakonu o budžetskom sistemu, u Skupštinu Srbije treba da stigne do 1. novembra, a poslanici bi trebalo da se o njemu izjasne najkasnije do polovine decembra tekuće godine. Premijer Vučić je u oktobru isticao da će rokovi biti poštovani.

Budžet

„Ova i prošla vlada su jedine na vreme dostavljale i budžet i rebalanse budžeta, ranije smo imali rebalanse budžeta u parlamentu 29. decembra, a usvajanje 30. decembra. Ne brinite, sve pripreme idu dobro.“
Politika, 21. 10. 2014. godine

Ali da ne ide sve po planu, bilo je jasno već dva dana kasnije kada je ministar finansija Dušan Vujović izjavio da priprema budžeta nije počela.

„Rokove smo prekoračili, objektivno kasnimo i to je odgovornost koju svi prihvatamo, ali smo spremni i da objasnimo zašto je to tako.”
B92, 23. 10. 2014. godine

Za to vreme, poslanici opozicije kritikovali su Vladu zbog kašnjenja u donošenju budžeta. Međutim, ni ranijih godina najvažniji instrument javnih finansija nije usvajan u zakonski propisanom roku.
https://www.youtube.com/watch?v=91nynqQ6UAI 
Od 2002. do danas, budžet je samo pet puta usvojen pre 15. decembra.

Prema jednom od istraživanja Otvorenog parlamenta, kao jednu od važnih uloga Skupštine Srbije poslanici vide i kontrolu sprovođenja zakona. Međutim, kontrole Zakona o budžetu u parlamentu skoro da nema. Iako Zakon o budžetskom sistemu jasno propisuje da završni račun mora biti dostavljen parlamentu do 15. jula za prethodnu godinu, to se u više navrata nije događalo. Tačnije, od 2000. godine čak sedam završnih računa nikada nije ušlo u skupštinsku proceduru, a o pet, iako su ušli u parlament, poslanici nikada nisu raspravljali. Za poslednjih 14 godina, poslanici su samo dva puta usvojili izveštaj o trošenju novca iz državne kase i to za budžete za 2000. i 2001. godinu.