Verska nastava u Srbiji

Da ne odslikava zabrinjavajuće stanje u školskom sistemu Republike Srbije, tema uvođenja veronauke i njene kolateralne štete - tzv. građanskog vaspitanja - bila bi verovatno još jedna u nizu polu-zanimljivih političkih tema.
Međutim, od načina na koji je uvedena, do načina na koji se čitavu deceniju sprovodila nastava veronauke postala je mnogo više. Ona je primer neodgovornog ponašanja države prema učenicima, ali i spremnosti države da povlađuje nepolitičkim centrima moći kakve su verske organizacije. 
U tom smislu indikativno je da se na tačan broj veroučitelja ili na podatak o broju učenika koji pohađaju nastavu, čekalo više od 10 godina, koliko država nije umela da uredi oblast zapošljavanja veroučitelja ili da se odredi prema pitanju kakva bi trebalo da bude nastava na ovom predmetu – dobrovoljna, obavezna, četvorogodišnja… 
Zbog toga sledeći pregled predstavlja zanimljiv vodič kroz nemar ovog društva prema njegovoj najvažnijoj komponenti – obrazovanju. 
Više o projektu Istinomer Amnezije, u okviru koje objavljujemo ovaj tajmlajn, možete pročitati ovde

Naslovna fotografija: Fonet / Ministarstvo prosvete. Sve fotografije korišćene u tekstu: Fonet.