Venecijanska komisija i Srbija

Ustavne promene u oblasti pravosuđa i pisanje ustavnih amandmana usmerile su pažnju javnosti na Venecijansku komisiju, koja je postala bitan deo ovog procesa u svesti javnosti. Međutim, ovo nikako nije prvi put da je Venecijanska komisija angažovana oko Srbije, a nije ni prvi put da se njene preporuke izbegavaju, ignorišu ili netačno prikazuju. Pogledajte kako je u prošlosti Venecijanska komisija prolazila sa nama, i mi sa njom.