Zoran Perišić

Datum rodjenja: 15. 2. 1959.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 15. 2. 1959.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Zoran Perišić rođen je 15. februara 1959. godine u Negotinu. 

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu, gde je i diplomirao 1982. godine na Medicinskom fakultetu. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 1989. godine na Vojnoj medicinskoj akademiji, magistrirao je 1992. godine, 1998. godine odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije. Oktobra 2011. godine subspecijalizirao je kardiologiju. 
Od 1990. godine radi u Kliničkom centru Niš na Klinici za kardiologiju. Na Klinici za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu zaposlen je od aprila 1990. godine. Od 1995. je bio načelnik Odeljenja za invazivnu dijagnostiku i pejsmejkere, a od 2011. godine je načelnik Odelenja za elektrostimulaciju i elektrofiziološko ispitivanje srca. 
Maja 2000. godine postao je asistent na predmetu Interna medicina na niškom Medicinskom fakultetu, gde je 2007. godine stekao zvanje docenta. Jula 2012. izabran je za vanrednog profesora na istoj instituciji. Predsednik je Udruženja kardiologa Srbije.
Član je Izvršnog odbora i Glavnog odbora Srpske napredne stranke. Na čelu niških naprednjaka je od avgusta 2011. godine.  Jula 2012. godine izabran je za gradonačelnik Niša.
Predsednik je Stalne konferencije gradova i opština od 2013. godine.