Željko Ivanji

Datum rodjenja: 16. 7. 1970.
Stranka: Srpska narodna partija | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 16. 7. 1970.
Stranka: Srpska narodna partija | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Završio je gimnaziju, a zatim i Pravni fakultet u Beogradu 1995. godine, a na istom fakultetu je i magistrirao 1999. godine. Master studije je završio 2007. godine na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administarciju. 

Karijeru je započeo u službi za obrazovanje JP PTT gde je radio od 1997. do 1999. godine, zatim prelazi u sekretarijat statutarnih organa „Telekoma Srbije“ gde radi do 2001. godine, a na istu finkciju se vraća 2004. godine. Direktor je Direkcije za startegiju i razvoj JP PTT Srbije od 2004. godine. Od 2006. do 2008. godine bio je član Upravnog odbora banke „Poštanska štedionica.  Bio je sekretar Saveznog ministarstva poljoprivrede od 2001. do 2003. godine. Danas u JP „Pošta Srbije“ obavlja funkciju direktora Direkcije za strategiju i razvoj. 
Narodni poslanik u Skupštini Srbije bio je u tri navrata. Od 2004-2006. godine kada je bio i član Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije kao i Odbora za privatizaciju, zatim od 2007. do 2008. godine, kada je bio član Odbora za Ustavna pitanja, Odbora za pravosudje i Odbora za odbranu i bezbednost. U poslednjem skupštinskom sazivu je takođe poslanik i član četiri Odbora: administartivnog, za odbranu i bezbednost, za inostrane poslove, kao i za Ustavna pitanja. Predsednik je Grupe prijateljstva sa Republikom Italijom. Od 2006. godine je član stalne delegacije Republike Srbije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Ivanji je od 1999. godine član tada nevladine organizacije, potom stranke G17 plus, a danas član Srpske narodne partije koju je osnovao Nenad Popović.