Vladimir Rebić

Datum rodjenja: 9. 1. 1967.
Mesto:
Datum rodjenja: 9. 1. 1967.
Mesto:

Rođen 1967. godine u Užicu.

Kako navodi u zvaničnoj biografiji, srednju Pravno-birotehničku školu završio je u Užicu, a 1991. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Od avgusta 1992. godine je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tadašnjem Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, na radnom mestu inspekcijski i upravni poslovi bezbednosti saobraćaja. „Uveo je sistem prethodne provere dokumentacije i oznaka na vozilu, koji je uspostavljen u svim organizacionim jedinicama SUP-a Užice, zbog čega je prekinuta praksa registrovanja neregularnih vozila na tom području“, ističe u biografiji. 

Od 1996. do 2002. godine obavljao je poslove šefa Odseka za inspekcijske i upravne poslove SUP-a Užice, nakon čega, prelazi u Upravu saobraćajne policije da radi na obuci saobraćajne policije.

Do 2007, kada postaje šef Odseka za interventnu kontrolu i regulisanje saobraćaja, predavao je predmet Propisi o bezbednosti saobraćaja i izveo više generacija polaznika Kursa za kontrolu i regulisanje saobraćaja.

U oktobru 2008. godine postaje načelnik Odeljenja za kontrolu i regulisanje saobraćaja i do polovine 2009. godine aktivno je učestvovao u izradi nacrta Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Januara 2010. godine postaje zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije i „u naredne četiri godine koordinira aktivnosti saobraćajne policije na donošenju podzakonskih akata u cilju implementiranja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima“.

Od 20. juna 2014. do 19. decembra 2014. obavljao je poslove načelnika Uprave saobraćajne policije. „U tom periodu sa svojim saradnicima uspostavlja niz novih kriterijuma kojima propisuje standarde postupanja saobraćajne policije usmerene na povećanje aktivnosti saobraćajne policije, koja doprinosi većoj bezbednosti saobraćaja, kao i propisivanje jasnih procedura za rad kojima se sprečavaju uslovi za širenje korupcije“, napominje u biografiji. 

Na sednici Vlade Srbije 19. decembra 2016. godine izabran je za novog direktora policije.

Zbog (ne)postupanja policijskih snaga tokom protesta građana u Beogradu 7. jula i u noći između 7. i 8. jula 2020, organizacija CRTA zatražila je njegovu neopozivu ostavku. 

Vlada Srbije je 22. decembra 2021. usvojila rešenje o prestanku petogodišnjeg mandata Rebiću na funkciji direktora policije.

Foto: FoNet/MUP