Vladimir Gak

Datum rodjenja: 26. 6. 1981.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 26. 6. 1981.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Mesto:

Vladimir Gak je rođen u Inđiji 26.06.1981. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje diplomirani pravnik, nakon čega je položio pravosudni ispit. Do stupanja na dužnost predsednika opštine radio je kao advokat u Inđiji. 

U politiku se aktivno uključio 2002. godine. Dužnost odbornika u Skupštini opštine Inđija je obavljao u sazivima 2004-2008. godine i 2012-2016. godine.

Tokom obavljanja odborničke dužnosti bio je član brojnih stalnih i povremenih radnih tela Skupštine opštine Inđija.

Od 2006. godine je kontinuirano radio na menadžerskim poslovima, zastupajući interese stranih investitora Kipra, Rusije i Nemačke, pre svega u oblasti investicija, na teritoriji Opštine Inđija, Ruma, Pećinci, Novi Sad, Beograd.

Pohađao je niz seminara posvećenih odnosima sa medijima, unapređenju i efikasnosti rada lokalne samouprave i komunalne politike.

Oženjen je suprugom Anjom.

Živi u Inđiji.