Vlada Republike Srbije

Prema Zakonu o Vladi, Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Ona utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine
tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere. Vlada predlaže Narodnoj skupštini zakone, budžet i druge opšte i pojedinačne akte.

Vlada zastupa Republiku Srbiju kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje Republika Srbija ima kao osnivač javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, ako zakonom nije što drugo određeno. Vlada raspolaže imovinom Republike Srbije, ako zakonom nije što drugo određeno.

Vlada je u okviru svojih nadležnosti samostalna. Odgovorna je Narodnoj skupštini za vođenje politike Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine, za stanje u svim oblastima iz svoje nadležnosti i za rad organa
državne uprave.

Vlada nadzire rad organa državne uprave, usmerava organe državne uprave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih opštih akata i usklađuje njihov rad. Ako organ državne uprave ne donese propis, donosi ga Vlada ako bi nedonošenje propisa moglo izazvati štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.
Vlada može poništiti ili ukinuti propis organa državne uprave koji je u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade i odrediti rok za donošenje novog propisa.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslovniku Vlade.

Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština pri svakom izboru Vlade, na predlog kandidata za predsednika Vlade.

Od osamostaljenja Srbije u maju 2006. do danas na čelu Vlade Srbije bili su: Vojislav Koštunica (2004—2007; 2007-2008); Mirko Cvetković (2008—2012), Ivica Dačić (2012—2014), Aleksandar Vučić (2014—2016; 2016—2017) i Ana Brnabić (2017- ). 

Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović