Tinde Kovač

Datum rodjenja: 1. 1. 1967.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1967.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Mesto:
Rođena je 1967. godine u Subotici.

Osnovnu i srednju školu je završila u rodnom gradu. Ističe da je na višoj školi i na fakultetu u Zrenjaninu na Fakultetu Tehničkih Nauka „Mihajlo Pupin“ stekla diplomu mašinskog inženjera tekstilne struke.

U zvaničnoj biografiji navodi da je skoro 25 godina radila u fabrici konfekcije „Željezničar“ u Subotici, a kao tehnička direktorka Fabrike učestvovala je u rukovođenju ispostave „Željezničara“, koja je zapošljavala radnike sa invaliditetom.
Od 2011. godine radi kao stručnna profesorka u osnovnoj i Srednjoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Subotici.
Od 2009. godine je članica Saveza vojvođanskih Mađara. Zamenica je predsednika Mesne organizacije SVM Subotica – Aleksandrovo i predsednica je Ženskog Foruma SVM u Mesnoj organizaciji Subotica – Aleksandrovo.

Za poslanicu u Skupštini AP Vojvodine izabrana je 2012. godine.