Tatjana Matić

Datum rodjenja: 2. 7. 1972.
Stranka: Socijaldemokratska partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 2. 7. 1972.
Stranka: Socijaldemokratska partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođena je 2. jula 1972. godine u Beogradu. 

U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. 

Od decembra 2001. do septembra 2002. godine bila je na poziciji marketing menadžera kompanije “William Grants – MPS Group” u Beogradu. U periodu od februara do novembra 2001. godine, bila je pomoćnica direktora kompanije “Panasonic” u Srbiji. 

U februaru 2014. izabrana za potpredsednicu Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS).

Od 2002-2004. godine, obavljala je funkciju pomoćnice šefa kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju. Od 2005. do 2007. godine bila je direktorka Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde je bila nadležna za upravljanje i koordinaciju rada službe. U periodu od 2007. do 2012. godine obavljala je funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Istovremeno, bila je nadležna za programe pomoći /SPO/ kao IPA službenik.

Pored podrške ministru u rukovođenju ljudskim, finasijskim i drugim resursima, koordinirala je rad internih jedinica Ministarstva rada i socijalne politike. Bila je članica Zajedničkog tela za pripremu Okvira za strateško usklađivanje i Projektne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji za period 2009. do 2012. godine. 

Jula 2012. godine postavljena je za državnu sekretarku Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. 

I u maju 2014. imenovana je za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Od marta 2015. bila je član Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO-a u oblasti informacionih tehnologija i informacionog društva. Juna iste godine imenovana je i za rukovodioca Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže. Angažovana u koordinacionom telu za proces pridruživanja EU, poglavlja 3 i 10, od septembra 2015. godine, kao predsednik pregovaračkih grupa – Pravo osnivanja i Sloboda pružanja usluga i informacionog društva i medija. Od januara 2016. godine je član Evropske strateške grupe za digitalni razvoj, a od marta je koordinator Programa ekonomskih reformi – ERP 2016-2018“, navodi u biografiji.

Posle sednice Predsedništva Srpske napredne stranke 25. oktobra objavljena su kadrovska rešenja i imena ministara koji će se naći u novoj Vladi Srbije, a Matić je predstavljena kao nova ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija.