Tatjana Matić

Datum rodjenja: 2. 7. 1972.
Stranka: Socijaldemokratska partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 2. 7. 1972.
Stranka: Socijaldemokratska partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođena je 2. jula 1972. godine u Beogradu. 

U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. 
Od decembra 2001. do septembra 2002. godine bila je na poziciji marketing menadžera kompanije “William Grants – MPS Group” u Beogradu. U periodu od februara do novembra 2001. godine, bila je pomoćnica direktora kompanije “Panasonic” u Srbiji. 
U februaru 2014. izabrana za potpredsednicu SDPS-a.

Od 2002-2004. godine, obavljala je funkciju pomoćnice šefa kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju. Od 2005. do 2007. godine bila je direktorka Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde je bila nadležna za upravljanje i koordinaciju rada službe. U periodu od 2007. do 2012. godine obavljala je funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Istovremeno, bila je nadležna za programe pomoći /SPO/ kao IPA službenik. Pored podrške ministru u rukovođenju ljudskim, finasijskim i drugim resursima, koordinirala je rad internih jedinica Ministarstva rada i socijalne politike. Bila je članica Zajedničkog tela za pripremu Okvira za strateško usklađivanje i Projektne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje reforme državne uprave u Republici Srbiji za period 2009. do 2012. godine. 
Jula 2012. godine postavljena je za Državnu sekretarku Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. 
Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.