Slobodan Cvejić

Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:

Rođen u Šapcu.

U biografiji navodi da je osnovne (1990), magistarske (1996) i doktorske studije (2005) sociologije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Trenutno predaje na osnovnim i master studijama na Filozofskom fakultetu, kao i na master studijama pri Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

„Bio je gostujući istraživač na University College London. Član je Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore i Srpskog sociološkog društva, kao i International Sociological Association. Jedan je od osnivača udruženja građana SeConS – grupa za razvojnu inicijativu i član upravnog odbora Evropske mreže protiv siromaštva – Srbija. U više navrata je bio uključen u rad različitih tela Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Učestvovao je u brojnim istraživačkim projektima, a na nekoliko njih je bio i rukovodilac. Od 2006. godine u kontinuitetu učestvuje u istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije“, piše u biografiji. 

Bio je, navodi, rukovodilac istraživačkog tima Univerziteta u Beogradu na EU TEMPUS projektu EQUI ED, rukovodilac nacionalnog istraživačkog tima za Srbiju na projektu o marginalizaciji Roma (Mađarska, Rumunija, Srbija), istraživač na komparativnom evropskom projektu o socijalnim preduzećima i istraživač na komparativnom projektu South East European Social Survey Project.

Učestvovao je u istraživanjima koja su finansirale različite organizacije iz Sistema UN, Evropska komisija, Svetska banka, Evropska investiciona banka, DFID, SDC, USAID, Fond za otvoreno društvo i druge međunarodne institucije i organizacije.

Od 2016. do 2019. godine je bio glavni i odgovorni urednik časopisa Sociologija indeksiranog na SCOPUS i ESCI listama.

U februaru 2020, Skupština Srbije ga je, kao kandidata Odbora za kulturu i javno informisanje Skupštine AP Vojvodine, izabrala za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Ostavku na mesto člana Saveta REM-a podneo je 22. decembra 2020. To je učinio dan nakon što je za predsednicu Saveta izabrana Olivera Zekić.

Foto: Medija centar