Siniša Sević

Datum rodjenja: 31. 8. 1972.
Mesto:
Datum rodjenja: 31. 8. 1972.
Mesto:

Rođen je 1972. godine u Novom Sadu.

Završio je srednju medicinsku školu. Diplomirao je 1997. godine na novosadskom Medicinskom fakultetu. Nakon završetka studija ostaje na fakultetu, prvo kao asistent, a nakon odbranjene doktorske disertacije stiče zvanje docenta. Zvanje vanrednog profesora stekao je 2012. godine.
Od 1998. godine zaposlen je u Kliničkom centru Vojvodine na Klinici za infektivne bolesti kao lekar specijalista infektolog. 
Član je Socijalističke partije Srbije od 1995. godine. Bio je potpredsednik mladih socijalista Novog Sada, predsednik mladih socijalista Južnobačkog okruga, član GO SPS Novi Sad i PO SPS u Vojvodini u više mandata,  član IO Glavnog odbora SPS i IO PO SPS u Vojvodini.
Izabran je na funkciju zamenika gradonačelnika Novog Sada juna 2012. godine. Pošto je septembra 2012. prekomponovana lokalna vlast, Sević je postao predsednik Skupštine Novog Sada. Sa tog mesta je smenjen u martu 2015. godine i isključen iz SPS-a.