Saša Paunović

Rođen
je 1970. godine u Paraćinu.

Osnovnu i srednju školu završio je rodnom gradu. Diplomirao je
1995. na Elektronskom fakultetu u Nišu. Od 1997. do 2000. godine radio je u
projektnom birou „Pro-art“ kao projektant elektroinstalacija i kao
saradnik za više različitih preduzeća na poslovima vezanim za crtanje i
projektovanje uz korišćenje računara.

Predsednik Izvršnog odbora opštine Paraćin postao je 2000. godine.
Za predsednika opštine prvi put je izabran 2004. godine, a potom i 2008. i
2012.

Za predsednika Stalne konferencije
gradova i opština (SKGO)izabran je u decembru 2009, reizabran nakon dve godine i
na ovoj funkciji bio do decembra 2013. godine. Sada u ime Opštine Paraćin na
dužnosti člana predsedništva SKGO. Za svoj rad dobio je 2009. godine nagradu
NALED-a Reformator godine, a 2013. i priznanje „Odgovorno” Centra za
istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA za promovisanje odgovornosti
za javno izgovorenu reč i transparentan rad opštinske uprave.

Član je Demokratske stranke od 1992. godine. Više puta bio je član
Opštinskog odbora, obavljao je dužnost predsednika Okružnog odbora, bio član
Izvršnog odbora i Predsedništva Demokratske stranke.

Od 2002. godine predsednik Opštinskog odbora DS u Paraćinu. Za
predsednika Resornog odbora DS za državnu i lokalnu upravu i regionalni razvoj
izabran je januara 2013. godine.