Saša Paunović

Datum rodjenja: 24. 12. 1970.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 24. 12. 1970.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1970. godine u Paraćinu.

Osnovnu i srednju školu završio je rodnom gradu. Diplomirao je 1995. na Elektronskom fakultetu u Nišu. Od 1997. do 2000. godine radio je u projektnom birou „Pro-art“ kao projektant elektroinstalacija i kao saradnik za više različitih preduzeća na poslovima vezanim za crtanje i projektovanje uz korišćenje računara.

Predsednik Izvršnog odbora opštine Paraćin postao je 2000. godine. Za predsednika opštine prvi put je izabran 2004. godine, a potom i 2008, 2012. i 2016. godine.

Za predsednika Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) izabran je u decembru 2009, reizabran nakon dve godine i na ovoj funkciji bio do decembra 2013. godine. Sada u ime Opštine Paraćin na dužnosti člana predsedništva SKGO. Za svoj rad dobio je 2009. godine nagradu NALED-a Reformator godine, a 2013. i priznanje „Odgovorno” Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA za promovisanje odgovornosti za javno izgovorenu reč i transparentan rad opštinske uprave.

Član je Demokratske stranke od 1992. godine. Više puta bio je član Opštinskog odbora, obavljao je dužnost predsednika Okružnog odbora, bio član Izvršnog odbora i Predsedništva Demokratske stranke.

Od 2002. godine predsednik Opštinskog odbora DS u Paraćinu. Za predsednika Resornog odbora DS za državnu i lokalnu upravu i regionalni razvoj izabran je januara 2013. godine.