Sabolč Kavai

Datum rodjenja: 1. 1. 1970.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1970.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Mesto:
Rođen je 1970. godine u Senti.

Osnovnu školu završio je u Kanjiži, a srednju školu u Senti. U zvaničnoj biografiji ističe da studije nastavlja na višim školama i fakultetima u Mađarskoj (u Segedinu i Miškolcu). Napominje da je diplomu istoričara nostrifikovao na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u septembru 2000. godine.

Navodi da je „svoju pedagošku karijeru započeo u Skorenovcu 1996. godine“. Trenutno predaje istoriju u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Kanjiži.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2011. godine.

Na izborima 2012. izabran je za poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Jedan je od osnivača i član predsedništva kanjiške mesne organizacije Saveza „Rakoci”.