Predrag Marsenić

Datum rodjenja: 1. 1. 1970.
Stranka: Nova Demokratska stranka Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1970.
Stranka: Nova Demokratska stranka Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen 1970. u Beogradu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je završio Matematičku gimnaziju i Mašinski fakultet u Beogradu, na kome je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.

„Nakon završenog fakulteta radio je kao profesor matematike, a zatim odlazi u Kanadu gde je u nekoliko kompanija radio na razvoju prototipova i izradi gotovih proizvoda u industriji precizne mehanike. Po povratku u zemlju zapošljava se u JKP GSP ‘Beograd’, polaže stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera mašinstva i radi na poslovima rukovođenja infrastrukturnim projektima iz oblasti termotehnike, procesne i gasne tehnike. Autor je brojnih projekata iz oblasti termotehnike. Član je Inženjerske komore Srbije i Društva mašinskih i elektro inženjera i tehničara Srbije“, piše u biografiji.

Ističe da je član Demokratske stranke Srbije od 2007. godine.

Za potpredsednika DSS izabran je u maju 2017, a  ponovo u maju 2022, kada je Skupština Demokratske stranke Srbije usvojila izmene statuta kojom je predviđena promena imena u Nova Demokratska stranka Srbije, skraćeno Novi DSS. 

Na parlamentarnim izborima 2022. kao 12. na listi „dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Demokratska stranka Srbije (DSS) – Za Kraljevinu Srbiju (Monarhisti) – Vojislav Mihailović“ izabran je za poslanika u Skupštini Srbije.

Na parlamentarnim izborima 2023. nalazi se na 3. mestu liste  „dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) – Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) – Vojislav Mihailović“.

Foto: Fonet, Ana Paunković