Olivera Zekić

Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:

Podseća da u biografiji ima i to da je bila glavna urednica „Borbe” 2009. godine, „i da su te novine, koje je tadašnji režim ugasio, prve otvorile strane gej populaciji, i glasno se zalagale za gej paradu, a kolumnisti su nam bili i Boban Stojanović, Predrag Azdejković, Goran Miletić, Boris Milićević… Drugim rečima, šta sam mislila onda, mislim i sada“.

Za članicu Saveta REM izabrana je ponovo 17. decembra 2020, a za predsednicu tog tela 21. decembra.