Nikola Samardžić

Rođen 1961. godine.

U zvaničnoj biografiji navodi da je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. Na istom fakultetu je i magistrirao  1989. (tema: Francuska i Osmansko carstvo 1687-1691) i doktorirao 1995. (tema: Istočna politika Karla V). 

Dodaje da je 1990. postao asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu, 1992. asistent, 1995. docent, 2003. vanredni profesor, a 2009. redovni profesor (uža naučna oblast: Opšta istorija Novog veka)

U biografiji navodi da je bio član Demokratske stranke 1995-2004, ističući da je „aktivno učestvovao u kampanjama 1996-1999“.

„Jedan od osnivača Liberalno-demokratske partije 2005. Sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju, radio na primeni Terezijanske deklaracije (2009) i donošenju Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika (2016)“, ističe u biografiji. 

Na 19. godišnjicu 5. oktobra zvanično je predstavio novu politička organizaciju Glas!/ The Voice. Kazao je „da se Srbija nalazi u dubokom društvenom sukobu zbog odsustva snage, hrabrosti, intelektualnog i moralnog kapaciteta da reši najvažnija pitanja: status Kosova i pomirenje, integracija sa susedima, Evropom i SAD, zalaže se za ulazak Srbije u NATO“.

Na pitanje čemu aktivan povratak u politiku, odgovorio je:

“Reč je kilometraži, dugom vremenskom periodu koji sam proveo u javnoj politici od početka devedesetih do danas i prekidao sam ga u trenucima kad sam smatrao da više nisam potreban. Zaista nisam bio potreban kad je formirana Đinđićeva vlada 2001, a njihovim poslom sam bio najviše zadovoljan. Nakon tog sam 2008. napustio LDP iz razloga koju su više lični nego politički i javnost ne treba da interesuju. Ostao sam prisutan i nastavio politički da se oglašavam najmanje jednom nedeljno – i ne znam ko to čini češće sem Vučića i našeg prijatelja Basare u dnevniku Danas i nikada nisam skrivao svoje stavove”. (Novi magazin, 13. 6. 2019. godine)

 

Foto: FoNet/Ognjen Stevanović