Nevena Karanović

Datum rodjenja: 30. 11. 1960.
Stranka: Ujedinjeni regioni Srbije | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1960.
Stranka: Ujedinjeni regioni Srbije | Svi akteri
Mesto:

Rođena je 1961. godine u Nišu. 

Završila je Medicinski fakultet u Nišu 1985. godine. Specijalizirala je internu medicinu. Magistarski rad je odbranila 1997, a doktorat 2011. godine. Prva je žena koja se bavila koronarografijom i ugradnjom pejsmejkera u Srbiji. 
Do 2004. godine je radila na Klinici za vaskularne bolesti Kliničkog centra Niš. 
Kao jedna od osnivača stranke G17plus, na parlamentarnim izborima izabrana je za narodnu poslanicu (januar-mart 2004. godine). Od marta do oktobra 2004. godine bila je pomoćnik ministra zdravlja u Sektoru za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju. Od oktobra 2004. je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Na to mesto je postavljena i u maju 2007. kao i u julu 2008. godine. 
Vanredni je profesor na  Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend. 
Dobitnica je nagrade Skupštine Grada Niša, „11. januar“ za 2011. godinu, za lični doprinos u
uspostavljanju kardiohirurgije u Kliničkom centru Niš. 
Govori engleski i služi se francuskim jezikom.