Momčilo Vujičić

Datum rodjenja: 10. 9. 1958.
Stranka: Srpska radikalna stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 10. 9. 1958.
Stranka: Srpska radikalna stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 10. septembra 1958. godine u Lipljanu.

Završio je Tehničku školu, a 1983. godine i Tehnički fakultet u Prištini. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1989, a doktorirao na Tehničkom fakultetu u Čačku 1996. godine.

Prvo zaposlenje bilo mu je u rudniku „Goleš“. Bio je 1988/89. asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Prištini, a od 1989. godine je na Tehničkom fakultetu u Čačku. Od 2002. ima zvanje vanrednog profesora na toj ustanovi. 
Član je Srpske radikalne stranke. Nakon lokalnih izbora 2008. bio je izabran za člana Gradskog veća grada Čačka.