Miroslav Knežević

Datum rodjenja: 13. 9. 1988.
Mesto:
Datum rodjenja: 13. 9. 1988.
Mesto:
Rođen je 1988. godine u Užicu. Osnovnu školu je završio na Zlatiboru, a srednju Ugostiteljsko turističku školu u Čajetini, kao đak generacije i nosilac Vukove diplome.

Kako navodi u zvaničnoj biografiji na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, “kao najbolji student generacije, sa prosečnom ocenom 10, na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste”. Master studije završio je 2012. godine na Univerzitetu Singidunum na studijskom programu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijestvu.

Doktorske studije završio je 2016. godine sa najvišom prosečnom ocenom 10 (deset), na Univerzitetu Singidunum, studijski program Menadžment u turizmu.

Na istom fakultetu, prvo je 2011. godine počeo da radi kao saradnik u nastavi, a krajem 2012. je izabran u zvanje asistenta, da bi početkom 2016. godine bio izabran u zvanje docenta, a nastavu izvodi na više predmeta na osnovnim i poslediplomskim studijama. 

Za vreme studija bio je angažovan u studenskim organizacijama i studentskom parlamentu, a tokom 2010. godine učestvovao je u formiranju Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) i bio imenovan za člana predsedničkog saveta. 

U zvaničnoj biografiji navodi da je autor više od 30 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama. “Moderator, ključni govornik i panelista na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu”, stoji u biografiji. 

Govori engleski jezik.

Naslovna fotografija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija