Miroje Jovanović

Datum rodjenja: 22. 11. 1979.
Stranka: Narodni slobodarski pokret | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 22. 11. 1979.
Stranka: Narodni slobodarski pokret | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1979. godine u Novom Sadu. 

U zvaničnoj biografiji navodi da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2004. godine. Ističe da je master studije na istoj obrazovnoj ustanovi upisao u novembru 2008, a zvanje master prava stekao u maju 2009. godine sa odbranjenim radom u oblasti zaštite prava konkurencije u pravu EU, na temi „Određivanje relevantnog tržišta za potrebe primene člana 82 UEZ u praksi Suda EZ“.

Od aprila 2004. godine do maja 2006. godine obavlja advokatsko-pripravničku vežbu u advokatskoj kancelariji. U junu 2006. godine položio pravosudni ispit nakon čega je upisom u Imenik AKV stekao zvanje advokata. Avgusta 2013. godine imenovan za pomoćnika gradonačelnika Novog Sada za pravnu oblast. Sa te funkcije je, u febriaru 2014, na svom tviter profilu objavio da je u ratu sa JKP „Parking servis“ zbog njihovog bahatog ponašanja prema građanima Novog Sada.  Na ovoj funkciji, kako navodi, ostaje do juna 2016, kada se vraća u advokaturu. Kao užu specijalnost u pravu navodi – poresko i privredno pravo.

Član je predsedništva Narodnog slobodarskog pokreta, nekadašnje Treće Srbije.