Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde, između ostalog, nadležno je za celokupan pravosudni sistem Republike Srbije, pravosudni ispit i usavršavnje funkicionera i služebenika angažovanih u pravosuđu. Ovo ministarstvo zastupa državu pred međunarodnim sudovima i zaduženo je za saradnju sa sudovima i institucijama iz drugih država u različitim oblastima rada. Sve aktivnosti u vezi sa afirmacijom i razvojem verskih sloboda, nacionalnih i etničkih identieta spadaju pod nadležnost ovog ministarstva. Ministarstvo je nadležno za neke od važnih zakona koji bi trebalo da budu usvojeni u najkraćem roku, a koji još nisu došli u Skupštinu, kao što su Zakon o poreklu imovine i Zakon o ageniciji za borbu protiv korupcije.

*
Foto: Istinomer

U sazivu Vlade Ane Brnabić funkciju ministra pravde obavlja Nela Kuburović, koja je na ovoj poziciji bila i u drugoj Vladi Aleksandra Vučića (2016-2017).
        
Od 2014. do 2016.godine, na čelu ministarstva pravde je bio Nikola Selaković, koji je u prethodnoj Vladi (2012-2014) bio ministar pravde i državne uprave, kako se tad zvalo ovo ministarstvo. Ministarka pravde tokom Vlade Mirka Cvetkovića (2008-2012) bila je Snežana Malović.