Mihalj Njilaš

Datum rodjenja: 30. 11. 1961.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1961.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1962. godine u Oromu, opština Kanjiža. 

Osnovnu školu završio u rodnom selu, srednju školu, pravni smer, u Subotici, a Pravni fakultet u Novom Sadu.

Kao diplomirani pravnik, zaposlio se 1985. godine u Fabrici nameštaja „Budućnost“ u Subotici. Kasnije je postao načelnik Odeljenja za opšte i pravne poslove. Po položenom pravosudnom ispitu 1990. godine radi u Opštinskom sudu u Kanjiži, kao sudija na parničnim predmetima. Godine 1993. otvara advokatsku kancelariju u Kanjiži i do 2008. je aktivno radio na građanskim i privrednim predmetima.

Od 2008. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara, a od 2011. član Saveta SVM. Iste godine je postao i predsednik opštine Kanjiža. Januara 2010. lokalna opozicija je pokrenula inicijativu da bude smenjen, jer je, navodno, sklopio štetan ugovor sa austrijskom firmom „Bratner“ o odnošenju otpada, ali je, ipak, ostao na funkciji. Posle izbora 2012. ponovo je izabran na istu funkciju. Na njoj je ostao sve do dolaska na funkciju potpredsednika Pokrajinske vlade i sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, u julu 2014. godine.  

Od 2010. godine je član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti (CLRAE) sa sedištem u Strazburu, koji radi kao konsultativno telo Saveta Evrope.

Godine 2003. je, kao pravni ekspert, učestvovao u radu ekspertske komisije koju su formirale stranke Mađara u Vojvodini i koja je pregovarala sa ekspertskom komisijom Republike Mađarske o pitanjima dvojnog državljanstva. 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice postao je u junu 2016, nakon formiranja nove Pokrajinske vlade.