Meho Mahmutović

Datum rodjenja: 14. 10. 1966.
Stranka: Sandžačka demokratska partija | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 14. 10. 1966.
Stranka: Sandžačka demokratska partija | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 14. oktobra 1966. godine u Novom Pazaru.

Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru. Medicinski fakultet završio je u Prištini 1993. godine, a  specijalizaciju iz pedijatrije u Beogradu 2002. Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 2006. godine. Naučno nastavno veće Medicinskog fakulteta, prihvatilo je i odobrilo temu za odbranu doktorske disertacije.  

Radi u Zdravstvenom centru Novi Pazar u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 1993. godine. Od 2002. je načelnik dečjeg odeljenja. Član je predsedništva pedijatrijske sekcije Srbije. Član je stručne redakcije časopisa „Moj doktor“. Bio je član republičke stručne komisije za pedijatriju Ministarstva zdravlja, i komisije za reproduktivno zdravlje Republijke Srbije. Stalni je saradnik UNICEF-a.

Član je predsedništva Sandžačke demokratske partije (SDP) i predsednik odbora za  zdravstvo. Bio je zamenik predsednika SO Novi Pazar od 2004. do 2006. godine.

Do imenovanja za gradonačelnika Novog Pazara 14. septembra 2009. godine bio je predsednik Upravnog odbora Republičkog fonda PIO Srbije. 

Odbranom doktorske disertacije upriličene 25.02.2013. godine, na Medicinskom fakultetu u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na temu „Ehokardiografska procene mase leve komore, kod dece sportista“, Mahmutović je stekao zvanje doktora medicinskih nauka.
Govori engleski i ruski jezik.