Mario Spasić

Datum rodjenja: 12. 7. 1985.
Mesto:
Datum rodjenja: 12. 7. 1985.
Mesto:
Rođen je 12. jula 1985. godine u Kraljevu.  
 
U svojoj zvaničnoj biografiji navodi da je po struci diplomirani komunikolog, ali ne piše na kojoj visokoškolskoj ustanovi je ovo zvanje stekao. Sa druge strane, “Večernje novosti” su 2013. godine u tekstu o eventualnom osnivanju Antikorupcijskog tima u prosveti pisale da bi predsednik ovog tima trebalo da bude Spasić koji nema fakultetsku diplomu jer je 2005. godine upisao Visoku tehničku mašinsku školu u Trsteniku i nikada je nije završio”. 
 
Na sajtu prijemni.rs dao je intervju u svojstvu studenta i predsednika Studentske organizacije Visoke tehničke mašinske škole u Trsteniku. Prema podacima Agencije za privredne registre, i dalje je zastupnik ove studentske organizacije, koja je 2015. godine iz donacija, dotacija i subvencija dobila 690.000 dinara, 2014. godine 683.000 dinara, a za 2016. ne postoji dostupan izveštaj. 
 
U biografiji naglašava i da je kao student bio osnivač i zamenik predsednika Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije, od 2006. do 2011. godine. I za vreme bivše vlasti bio je aktivan u različitim timovima i radnim grupama koje su osnovali državni organi. Takođe, u zvaničnoj biografiji piše da je 2007. godine bio član radne grupe nevladinih organizacija Srbije za izmene i dopune Nacionalne strategije za prevenciju zloupotreba droga, koju je podržalo Ministarstvo zdravlja. 
 
Od 2015. godine član je Radne grupe za izradu Nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i glavni koordinator Radnog tela za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva koje je osnovalo resorno ministarstvo. Navodi da je od iste godine i član radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23, ali na zvaničnoj stranici ove organizacije trenutno ne piše Spasićevo ime, iako se kao član navodi u publikaciji “Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji”, objavljenoj 2015. godine. 
 
Od 2009. do 2010. godine bio je nacionalni koordinator Kampanje za reformu Parlamentarne skupštine Ujedinjenih nacija, a od 2010. do 2012. godine član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, piše u zvaničnoj biografiji.
 
Najčešće se predstavlja kao generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije “Transparentnost“, koji nije povezan sa nevladinom organizacijom “Transparentost Srbija”. U Agenciji za privredne registre, vodi se kao zastupnik Saveta ove organizacije, ali za nju ne postoji nijedan dostupan finansijski izveštaj.
 
Govoreći u ime ove organizacije najčešće je istupao braneći aktuelnu vlast. Tako je u junu 2018. godine Savet “Transparentnost” podneo zahtev za pokretanje postupka protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog naknade štete MUP-u zbog lažnog prijavljivanja otmice, a u septembru iste godine su, i pored brojnih zamerki strukovnih udruženja sudija i tužilaca, podržali predložene ustavne amandane jer “imaju za cilj da se uvede red u pravosudni sistem Srbije”.
 
Mediji bliski aktuelnoj vlasti vrlo često prenose njegove izjave, neretko kao potvrdu istinitosti stavova državnih funkcionera. U julu 2018, Spasić je optužio poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da mu nije odgovorio u zakonskom roku na zahtev kao i da krije podatke o svom radu, što je preneo i “Informer” sa zaključkom da je “Šabić proneverio čak 15.000.000 iz budžeta”. Kasnije su se ove optužbe pokazale kao neosnovane, jer je Državna revizorska institucija zaključila da nije bio pronevere novca. 
 
Takođe, i nakon napada ministra zdravlja Zlatibora Lončara na Sergeja Trifunovića i njegovu fondaciju “Podrži život” u medijima se pojavila informacija da je upravo Spasićev Savet “Transparentnost” podneo krivičnu tužbu za delo teške prevare. 
 
U novembru 2018. godine Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije “Transparentnost“ predložio ga je za kandidata za Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS).