Marija Janjušević

Datum rodjenja: 19. 11. 1971.
Stranka: Srpski pokret "Dveri" | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 19. 11. 1971.
Stranka: Srpski pokret "Dveri" | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođena 1971. u Jesenicama (Slovenija).
Osnovnu i srednju školu završila je u Aleksandrovcu i, kako ističe u zvaničnoj biografiji, stekla zvanje „tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju“. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine, na smeru voćarsko-vinogradarski. Naglašava da je „u toku rad na master studijama na matičnom fakultetu, na katedri za vinogradarstvo“.
Napominje da poseduje sertifikat LSPR škole za odnose s javnošću, „PRAGMA PR“, „EDGE“ PR sertifikate na temu planiranja i krizne komunikacije u odnosima s javnošću, „CMA“ akademije za društvene mreže i drugih stručnih seminara na temu konsultantskih usluga i primene Zakona o javnim nabavkama.
U zvaničnoj biografiji navodi da je „tokom radnog iskustva u trajanju od 17 godina“ radila kratko kao prodavac u poljoapoteci i komercijalni referent, četiri godine bila je direktor preduzeća koje se bavilo trgovinom poljoprivrednih proizvoda, a nakon toga jedanaest godina direktor kliping agencije sa 200 zaposlenih.
Kao interesovanja ističe: folklor (aktivno osam godina), odnosi s javnošću, integrisane komunikacije, stari zanati, društvene mreže.
Član je Društva Srbije za odnose s javnošću, Srpske asocijacije menadžera, Udruženja poslovnih žena (trenutno neaktivno), Udruženja e-razvoj, NVO „Moja Inđija“ (od 2008. do 2010) 
Od 2000. do 2010. bila je član DSS-a i kandidat za republičkog poslanika na listi DSS-a 2007. godine. Član Srpskog pokreta Dveri od januara 2011. godine, član tadašnjeg rukovodstva od osnivanja, a nakon registracije SP Dveri, član Predsedništva i koordinator Saveta za medije i Sabora žena.
Ističe da govori engleski i slovenački jezik. Živi u Inđiji.