Ljiljana Đurđevac

Datum rodjenja: 10. 5. 1961.
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 10. 5. 1961.
Stranka: vanstranačka ličnost | Svi akteri
Mesto:

Rođena je 1961. godine u Šapcu, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. 

Od 1988. do 2014. godine bila je novinar i urednik u redakciji informativnog programa Televizije Novi Sad. Tokom 2000. godine bila je na funkciji zamenika generalnog direktora RTS, a tokom 2001. bila je glavni i odgovorni urednik TV Jesenjin, navodi se u zvaničnoj biografiji koju je dostavila Regulatornom telu za elektronske medije (REM). 
 
Od 2005. do 2009. bila je rukovodilac Službe za odnose sa javnošću u JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad. 
 
Od 2009. zaposlena je u Regulatornom telu za elektronske medije (REM) kao analitičar projekta u Službi za nadzor i analizu. Kako kaže, bavi se analizom ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza pružalaca medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću. 
 
U januaru 2015. godine Savet REM, ista institucija u kojoj radi, izabrala ju je za člana Upravnog odbora RTS. Nakon toga medijska udruženja uputila su saopštenje u kome osporavaju njen izbor jer je reč o „ozloglašenoj novinarki iz Miloševićevog vremena“. 
 
Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) imenovao ju je u januaru 2016. za članicu Upravnog odbora RTS.
 
Savet REM je na sednici održanoj 13. jula 2021. izabrao novih šest članova Upravnog odbora RTS, među kojima je i Đurđevac.