Jahja Fehratović

Datum rodjenja: 29. 3. 1982.
Stranka: Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 29. 3. 1982.
Stranka: Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 1982. godine u Novom Pazaru.

U biografiji ističe da je osnovnu školu i srednju Medresu “Gazi Isa-beg“ završio u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u julu 2007, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je u junu 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku tezu „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ u junu 2013. godine na istom Univerzitetu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je akademske 2007/2008. godine izabran u tročlanu grupu akademskih radnika, koju su imenovali Rektorat Sarajevskog univerziteta i Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo, a koja je angažovana da osnuje prvu katedru bosanskog jezika izvan matičnog govornog područja. Jedan je od osnivača Katedre bosanskog jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Turskoj. Na tom univerzitetu je dve akademske godine radio kao predavač i lektor bosanskog jezika. Akademske 2009/2010. godine vraća se u Novi Pazar i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi. Od akademske 2009/2010. godine, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP postavljan je 2010. i 2012, a 2010. godine izabran je za predsednika Bošnjačke kulturne zajednice. Za predsednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabran je 2011. 
Na izborima za predsednika Srbije 2012. godine bio je šef Izbornog štaba predsedničkog kandidata muftije Muamera  Zukorlića. Naredne godine bio je izabran za predsednika Bošnjačke demokratska zajednice Sandžaka.
Ističe da dok je uređivao nezavisni nedeljnik „Glas Sandžaka“ doživeo „neprijatnosti i bila mu je ugrožena egzistencija, te elementarna prava na slobodu govora, što je osudio Evropski parlament, kao i novinarska udruženja SEEMO, NUNS i UNS, ali i parlamenti mnogih evropskih država. Zbog slobodnog i istraživačkog novinarstva takođe je kao glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak imao više istovetnih situacija“.
Na parlamentarnim izborima 2016. bio je drugi na listi  „Muamer Zukorlić – Bošnjačka demokratska zejdnica Sandžaka“, koja je osvojila dva poslanička mandata u Skupštini Srbije. 
Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, preimenovana je decembra 2017. godine u Stranku pravde i pomirenja (SPP), a Fehratović je izabran za potpredsednika te partije.