Emina Milošević

Datum rodjenja: 15. 9. 1982.
Mesto:
Datum rodjenja: 15. 9. 1982.
Mesto:

Rođena 1982. godine u Šapcu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je osnovnu školu završila u Bogatiću, a srednju školu u Šapcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2001/2002. godine, a diplomirala 2007. godine sa prosečnom ocenom 9,69. Doktorske studije smera Molekularna medicina upisala je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

„Za saradnika u nastavi za užu naučnu oblast imunologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabrana je 2009. godine, reizabrana 2010. godine, 2011. izabrana je za asistenta, i reizabrana u u isto zvanje 2014. godine. Specijalizaciju iz imunologije započela je školske 2009/2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje specijaliste imunologije stekla januara meseca 2014. godine, položivši specijalistički ispit sa odličnom ocenom“, ističe u biografiji. 

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu doktorirala 2015. godine. 

Docentkinja je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Uža oblast interesovanja joj je imunološka osnova neuroloških oboljenja.

Autorka je i koautorka 12 publikacija objavljenih u časopisima.

Foto: Printscreen YouTube/TV Nova