Elvira Kovač

Datum rodjenja: 18. 7. 1982.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 18. 7. 1982.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođena 1982. godine u Zrenjaninu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je u rodnom gradu završila gimnaziju. Studirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je bila i student-prodekan i jedan semestar na Wirtschaftsuniversitaet-u u Beču. Diplomirala je 2006. godine.

Ističe da je od diplomiranja do jula 2007. radila u Izvršnom veću Vojvodine, u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku.

Napominje da je političku karijeru počela 2000. godine, kada je postala članica Saveza vojvođanskih Mađara. Od 2006. godine bila je članica predsedništva Omladinskog Foruma SVM, „ove najjače mađarske manjinske stranke“. Timu regionalnih trenera Nacionalnog demokratskog instituta pridružila se 2007. godine. 

„SVM dugo nije imao Ženski forum, 2009. godine organizovana je osnivačka skupština Foruma žena SVM-a i gospođa Kovač je izabrana za predsednicu. Reizabrana je 2013. i na toj funkciji je ostala do 2015, kada je postala potpredsednica Saveza vojvođanskih Mađara, a 2019. godine je reizabrana na tu funkciju.“  

Za poslanicu u Skupštini Srbije prvi put je izabrana 2007. godine, a zatim i nakon svih narednih izbora – 2008, 2012, 2014, 2016, 2020. i 2022. godine. Poslanica je i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope od 2007. godine do danas.

„U više saziva parlamenta bila je članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i Odbora za prava deteta. U 11. sazivu je bila zamenica predsednika Odbora za evropske integracije, potpredsednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. U periodu od januara 2018. do januara 2020. godine je bila predsednica Komiteta za jednakost i nediskrimaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Od oktobra 2020. godine je potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije, kao i članica Odbora za spoljne poslove“, navodi u biografiji. 

Na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, održanoj početkom avgusta 2022, izabrana za potpredsednicu parlamenta. 

Foto: Fonet, Milica Vučković