Dušan Jakovljev

Datum rodjenja: 30. 7. 1951.
Stranka: Liga socijaldemokrata Vojvodine | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 7. 1951.
Stranka: Liga socijaldemokrata Vojvodine | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 30. jula 1951. godine u Srpskom Itebeju.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Studirao je sociologiju u Beogradu.
Bio je glavni i odgovorni urednik bibliotečkih izdanja Biblioteke u Zrenjaninu. Autor je projekata Fond „Todor Manojlović“ i Fond „Borislav Mihajlović Mihiz“ koji svake godine sa srpskom čitaonicom u Irigu dodeljuje nagradu za dramsko stvaralaštvo. Pokrenuo je više edicija i objavljivao je tekstove u domaćoj periodici.
Od septembra 2000. godine bio je savezni poslanik i šef Poslaničke grupe „Vojvodina“. Bio je i član delegacije Srbije i Crne Gore u Parlamentu Saveta Evrope, gde je bio angažovan u Komitetu za kulturu, nauku i obrazovanje i Komitetu za zaštitu životne sredine, lokalna i regionalna pitanja. Od 2003. godine bio je i potpredsednik Izvršnog veća APV, a 2004. godine na ovu funkciju imanovan je i u drugom mandatu a od 2008. do 2012. godine bio je potpredsednik Vlade AP Vojvodine.
U Ligi socijaldemokrata Vojvodine je na visokim funkcijama: od 1997. godine do sada je član Glavnog odbora LSV: četiri puta je bio biran za predsednika opštinskog, odnosno gradskog odbora LSV Zrenjanin, u dva mandata je bio član Izvršnog odbora GO LSV, kao i predsednik Statutarne komisije LSV. Za potpredsednika LSV izabran je na kongresu LSV u decembru 2001. godine. Na ovu funkciju reizabran je i na narednom kongresu, u decembru 2005. godine.

Na Kongresu LSV održanom u decembru 2008. godine izabran je za predsednika Političkog saveta LSV.

Za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabran na konstitutivnoj sednici 22. juna 2012. godine.