Dragomir Petronijević

Datum rodjenja: 23. 9. 2015.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 23. 9. 2015.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen 23. februara 1983. godine u Beogradu.

Nakon završene Jedanaeste beogradske gimnazije, zvanje diplomiranog menadžera stekao je na Višoj beogradskoj poslovnoj školi, a na Univerzitetu za poslovne studije „Banja Luka” stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste.
U periodu od 2006. do 2009. godine radio je kao menadžer u „Projektnom birou”, a od 2009. do 2014. godine kao koordinator u Kancelariji za mlade gradske opštine Voždovac.
Do imenovanja za člana Gradskog veća, 24. aprila 2014. godine, bio je šef Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda.
Član je Glavnog i Izvršnog odbora Srpske napredne stranke.
Govori engleski i ruski jezik.