Dejan Damnjanović

Rođen 1964. u Kruševcu.

U rodnom gradu završio osnovnu i srednju školu, a Pravni fakultet na Univerzitetu u Beogradu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je profesionalnu karijeru započeo kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji Miloša Tešića u Beogradu.

„Od 1998-2008. sa porodicom boravio i radio u SAD gde je stekao široko administrativno iskustvo upravnih, nadležnih i pravnih veština radeći u više privatnih kompanija, među kojima i u advokatskoj kancelariji ‘Douglas Jovanović’, Pompano Bič na Floridi“, ističe. 

U biografiji koju je dostavio Skupštini Srbije kao kandidat za direktora Agencije za sprečavanje korupcije
naveo je da je u periodu 1993-1999. radio u Ambasadi SAD u Beogradu kao „administrativni radnik u službi GSO“, a od 2008. do 2010. u „Mega“ d.o.o Beograd, na „obavljanju pravnih poslova“. 

Napominje da je u Agenciji za sprečavanje korupcije radio od osnivanja, prvo kao savetnik u Odeljenju za registre, potom na mestu načelnika Odeljenja za registre. Od 2012. obavljao je dužnost šefa Kancelarije direktora.

Povezan sadržaj
admin 17. 1. 2018.

Početkom avgusta 2018. direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić izabrao ga je za zamenika direktora Agencije.

„Tokom poslednjih deset godina pohađao više programa stručnog usavršavanja i seminara: Položio ispit nakon obuke koju je organizovalo Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu (OPDAT) i stekao zvanje sertifikovanog specijaliste za otkrivanje pranja novca (CAMS) ‘Certified Anti-Money Laundering Specialist’; Kurs u ‘The Hague Academy for Local Governance’ na temu ‘Jačanje integriteta i borba protiv korupcije’ u Hagu; obuku ‘PWC’s Academy’ za jačanje liderskih veština u javnoj upravi; u Kijevu kao panelista učestvovao na Okruglom stolu koji je UNDP organizovao na temu transparentnosti i integriteta u Ukrajini; u organizaciji ‘USAID-JRGA’, završio program ‘Menadžment i strateško planiranje’; seminar u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima ‘Program za rukovodioce’; završna konferencija EACT, na Brdu kod Kranja, na temu ‘Iskustvo u vezi sa uzbunjivačima sa gledišta istrage’; seminar EPAC/EACN u Ljubljani – Unapređenje informacionih tehnologija (najnovija dostignuća za potrebe razmene podataka); Internacionalni sastanak ‘STAR-UNDOC’ istražitelja korupcije u organizaciji Svetske banke u Vašingtonu; sertifikovani trening na temu ‘Borba protiv korupcije u javnoj administraciji’ u organizaciji RESPA u Danilovgradu; seminar na temu ‘Zaštita tajnih podataka’ u organizaciji Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka u organizaciji SUK-a“, piše u biografiji. 

Za direktora Agencije za sprečavanje korupcije izabran je 27. februara 2023. godine. 

Foto:acas.rs