Bratislav Kažić

Datum rodjenja: 1. 1. 1961.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1961.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 1961. godine u opštini Peć.

Srednju medicinsku školu završio je u Prizrenu, a Medicinski fakultet u Novom Sadu 1989. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je krajem 2000. godine.

Predhodno radno iskustvo stekao je u službi hitne medicinske pomoći u Vrbasu, u ambulanti u Kucuri i na dečijem odeljenju Opšte bolnice u Vrbasu. Predsednik je podružnice društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva. Potpredsednik je Etičkog komiteta Opšte bolnice Vrbas, član je predsedništva Pedijatrijske sekcije Vojvodine od 2006-2008.godine. Obavljao je poslove savetnika predsednika opštine Vrbas za zdravstvena pitanja.

Na izborima 2004. bio je kandidat za predsednika opštine Vrbas na listi Demokratske stranke Srbije. 
Član je Srpske napredne stranke. 
Posle lokalnih izbora u oktobru 2013. izabran je za predsednika opštine Vrbas.