Branislav Ristivojević

Datum rodjenja: 10. 10. 1972.
Stranka: Demokratska stranka Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 10. 10. 1972.
Stranka: Demokratska stranka Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen u Novom Sadu 1972. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine.

U zvaničnoj biografiji navodi da je za asistenta pripravnika za nastavni predmet Krivično pravo izabran 1997. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu odbranivši rad na temu „Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu – odgovornost za radnje potčinjenog“. Doktorirao je 2006. na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju „Zločini protiv čovečnosti sa gledišta krivičnog prava“.

Za docenta je izabran 2007. godine, a za vanrednog profesora 2012. godine. Bio je savetnik u više timova odbrane pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Bio je od 2007. do 2008. na dužnosti savetnika predsednika Vlade Srbije za pravna pitanja. 

Od 2008. do 2015. godine obavljao je funkciju prodekana za nauku.  Od oktobra 2015. godine obavlja funkciju prodekana za finansije.
Predsednik je Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Srbije.

Na izborima 2012. izabran je za poslanika u Skupštini AP Vojvodine.