Bojan Klačar

Datum rodjenja: 25. 6. 1981.
Mesto:
Datum rodjenja: 25. 6. 1981.
Mesto:

Rođen 1981. u Pljevljima. 

Kako navodi u zvaničnoj biografiji, Fakultet političkih nauka u Beogradu upisao je 2000. godine, a diplomirao 2005. sa temom o medijskim promenama u zemljama u tranziciji i odnosa javnog mnjenja prema EU integracijama. Dodaje da je 2009. odbranio master rad na temu izborne komunikacije u Srbiji od 2000. do 2008. godine.

“Na osnovnim studijama je imao prosek 9,37, a na master studijama 9,83. U školskoj 2001/2002. bio je deo grupe najboljih studenata u generaciji koji su dobili nagradu matičnog fakulteta. Školske 2006/07. bio je demonstrator u nastavi na predmetu Javno mnenje na FPN. Tokom 2007/08. blisko je sarađivao sa Centrom za medije i medijska istraživanja na FPN-u, NUNS-om i Medija centrom na realizaciji istraživanja o ulozi medija u izbornim kampanjama”, ističe u biografiji. 

U septembru 2020. na FPN predao doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza okvira poruka u političkom oglašavanju na televiziji u kampanjama za parlamentarne izbore u Srbiji od 2000. do 2016. godine“. 

Od maja 2014. je izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID), “prve organizacije u Srbiji koja je osnovana s ciljem posmatranja izbora”. Pre toga je, dodaje, u istoj organizaciji radio u izbornom programu i programu za istraživanja. 

“Vodio je više od 10 izbornih projekata i učestvovao u monitoringu pet parlamentarnih i tri predsednička izborna ciklusa. Od 2005. do 2008. je radio u odseku za medijske analize kompanije Meken Erikson”, piše u biografiji. 

Na sajtu CeSID-a navodi da kao član projektnog tima učestvuje i u sprovođenju istraživanja javnog mnenja i istraživanju tržišta.

“Ima veliko iskustvo u radu sa državnim i privatnim sektorom, nezavisnim državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i lokalnim samoupravama. Učestvovao je na brojnim akademskim i stručnim konferencijama iz oblasti izbora, lokalne samouprave, političkog dijaloga”, dodaje se. 

 

Naslovna fotografija: Medija centar