Balint Pastor

Datum rodjenja: 3. 1. 1979.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 3. 1. 1979.
Stranka: Savez vojvođanskih Mađara | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1979. godine u Subotici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, februara 2002. godine. Na istom fakultetu je oktobra 2011. stekao akademski naziv master, iz ustavnopravne naučne oblasti. Novembra 2011. upisao je doktorske studije na beogradskom Pravnom fakultetu.

Od aprila 2002. bio je pravni savetnik subotičkog D.o.o. za konsalting Pannon Invest Consortium, a od januara 2004. do februara 2007. g. bio je direktor ovog privrednog društva.

Od 19. oktobra 2002. do 30. juna 2010. bio je član Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine (NSMNM). Od 6. decembra 2002. do 11. decembra 2009. bio je predsednik Izvršnog odbora NSMNM. Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 13. septembra 2000. godine. Tokom izbora 2000. bio je član Centralnog izbornog štaba Demokratske opozicije Srbije (DOS), delegiran od strane SVM-a. Od maja 2007. član je Predsedništva SVM-a. Od 14. februara 2007. je narodni poslanik. Od 11. juna 2008., u drugom mandatu bio je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Odbora za finansije Narodne skupštine. Od 31. maja 2012., u trećem mandatu bio je narodni poslanik, predsednik samostalne Poslaničke grupe SVM, koja je ponovo obrazovana nakon više od deset godina, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Od 16. aprila 2014, u četvrtom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe SVM, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Govori engleski jezik.

 

 

 

Poslednji put ažurirano: 4. 2. 2020.