Atila Čengeri

Datum rodjenja: 30. 8. 1956.
Stranka: Socijaldemokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 8. 1956.
Stranka: Socijaldemokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1956. godine.

Diplomirao je 1980. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Segedinu, a specijalizirao opštu hirurgiju na Institutu za usavršavanje lekara u Budimpešti. Obe diplome mu je nostrifikovao Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Magistarske studije iz oblasti hirurgije započeo je 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, ali ih je prekinuo zbog rata. Iako je završni magistarski ispit položio na beogradskom Medicinskom fakultetu u Beogradu, završni rad nije odbranio do danas.

U periodu 1981-1983. radi kao lekar opšte prakse. Nakon toga radi kao lekar na odeljenju hirurgije u subotičkoj bolnici sve do 2006. kada postaje načelnik tog sektora.

Funkciju sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u Vladi Vojvodine vršio je u mandatu 2008-2012. Bio je član Gradskog veća Subotice zadužen za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine.

Član je Demokratske stranke od 2000. godine, a prelazi u Novu demokratsku stranku (Socijaldemokratska stranka) odmah  po njenom formiranju, 2014.  Član je Gradskog odbora ove stranke u Subotici.

Član hirurške sekcije Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva, član Društva hirurga Mađarske, član Evropskog udruženja za urgentnu hirurgiju i traumatologiju (EATES).

Bio je nosilac liste „Humentis“ na izborima za Savet mađarske nacionalne zajednice. Član je Saveta mađarske nacionalne zajednice.

Predsednik je Upravnog odbora i Skupštine Streljačkog saveza Vojvodine i predsednik Upravnog odbora i Skupštine Saveza hokeja i klizanja na ledu Vojvodine.