Aleksandar Vitković

Datum rodjenja: 11. 2. 1970.
Datum rodjenja: 11. 2. 1970.

Rođen 1970. u Bačkoj Topoli.

U biografiji navodi da je završio Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu na smeru Ratarstva i povrtarstva 1996, a da je 1994. godine izabran za studenta generacije.

Do 2002. radio je kao agronom u poljoprivredi. Nakon toga se zaposlio u Radio Subotici. 

„Kao novinar mađarske redakcije, učestvovao je u obradi tema iz poljoprivrede, privrede i bankarstva. Radeći u ovoj ustanovi, koja je paralelno emitovala emisije na četiri jezika (srpski, mađarski, hrvatski i nemački), stekao je odličan uvid ne samo u rad medija, već i u značaj informisanja na manjinskim jezicima i informisanja građana u javnom interesu. Radeći u toj ustanovi izbliza je iskusio ne samo efekte prve faze medijske privatizacije, koja je trebala njegovo tadašnje radno mesto ukinuti, već i uticaj tog procesa na publiku-slušaoce, novinare i saradnike medija“, ističe. 

Navodi da je zbog procesa privatizacije morao da napusti ovo radno mesto 2007, „no nije se udaljio iz sfere informisanja, zaposlivši se u JKP „Parking” Subotica na poslovima održavanja odnosa sa javnošću i medijima, a nakon par godina u Gradskoj upravi Grada Subotice“.

„Za vreme rada na ovim poslovima, koji su bili tesno povezani sa medijima, sarađivao je sa RTV ‘Panon’, pripremajući priloge na mađarskom jeziku za ‘Panon’ televiziju kasnije i za radio. Jedno kraće vreme, dve godine, kao spoljni saradnik vratio se u okrilje duhovnog naslednika Redakcije Radio Subotice na mađarskom jeziku, Subotički mađarski radio, koji danas funkcioniše u okviru RTV ‘Panon’, gde je kao reporter, urednik i voditelj emisije, imao potpuni pogled na funkcionisanje i svojstvenosti ne samo medija koji informiše na manjinskom (mađarskom) jeziku, već i medija osnovanog od strane Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, čijim se radom ostvaruje javni interes u informisanju pripadnika nacionalnih manjina“, dodaje.

Za člana Saveta REM-a predložila ga je Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a Skupština Srbije izabrala ga  je 27. decembra 2019.

Naslovna fotografija: Printscreen/Pannon RTV