Aleksandar Pajić

Datum rodjenja: 30. 4. 1970.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 4. 1970.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen 1970. godine u Novom Sadu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je osnovnu školu završio u Vladimircima 1985. godine, a Pedagošku akademiju u Šapcu 1989. godine. Dodaje da je vojni rok odslužio do jula 1990. godine.

Ističe da je na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu diplomirao oktobra 1994. godine, kao student generacije i stekao zvanje profesora fizičkog vaspitanja. Magistarsku tezu odbranio je na istom fakultetu 2001. godine, a doktorsku disertaciju 2011. na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Navodi da je po obrazovanju doktor nauka fizičke kulture. 

„Prvo radno mesto dobio je u Tehničkoj i Stručnoj hemijskoj i tekstilnoj školi Šabac, a nakon toga februara 1995. godine zasniva radni odnos u Medicinskoj školi ‘Dr Andra Jovanović’ Šabac. Po završenom pripravničkom stažu, aprila 1996. godine, polaže stručni ispit za rad u prosveti na Fakultetu fizičke kulture, Univerziteta u Novom Sadu.  Za dvadeset godina rada u školi izveo je nekoliko generacija učenika kao odeljenski starešina, bio pomoćnik direktora Škole, predsednik Sindikalne organizacije Škole, član Školskog odbora, predsednik stručnog veća, koordinator za školski sport Društva pedagoga, organizator i stručni vođa više učeničkih ekskurzija“, piše u biografiji.  

Od aprila 2013. godine bio je, navodi, direktor Medicinske škole “Dr Andra Jovanović“ u Šapcu, a od 2014. do 2016. radio je na Fakultetu za sport, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“. Od 2016. godine radi na Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi strukovnih studija „Visan“.

„Objavio je više naučnih i stručnih radova koje je izlagao u zemlji i inostranstvu. Organizovao dosta različitih sportskih i pedagoških manifestacija na nivou grada i republike. Bio je član upravnog odbora Predškolske ustanove ‘Naše dete’, član predsedništva udruženja Medicinskih škola Srbije, predsednik Upravnog odbora Opšte bolnice Šabac od maja 2014. godine“, navodi u biografiji.  

U januaru 2017. postavljen je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poverenik je Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu. 

Četiri meseca posle izbora i nakon tri kruga glasanja, u oktobru 2020. konstituisana je gradska skupština, a Pajić je izabran za gradonačelnika Šapca. Nebojša Zelenović, bivši gradonačelnik i nosilac izborne liste „Šabac je naš“, osporio je legitimitet konstituisanog lokalnog parlamenta jer, kako kaže, nisu okončani postupci pred nadležnim organima, a Gradska izborna komisija koja je proglasila rezultate izbora nema legitimitet.

Foto: Print screen Youtube/TV KCNZ