Aleksandar Olenik

Datum rodjenja: 1. 1. 1973.
Stranka: Građanski demokratski forum  | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 1. 1. 1973.
Stranka: Građanski demokratski forum  | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen 1973. godine u Kikindi. 

„Radio je kao advokat u više domaćih i međunarodnih organizacija, poput Norveškog saveta za izbeglice, Danskog saveta za izbeglice, Mercy Corps i Fonda za humanitarno pravo, gde je pred domaćim i međunarodnim sudovima zastupao nacionalne i verske manjine, interno raseljena lica, izbeglice i žrtve ratnih zločina. Trenutno na sličnim slučajevima radi u beogradskom Centru za prava manjina i Evropskom centru za prava Roma u Budimpešti. Tokom 2010. je u UNDP u Beogradu radio na poziciji nacionalnog konsultanta zaduženog za analizu primene Krivičnog zakona u delu koji tretira diskriminaciju“, navodi se u njegovoj biografiji na sajtu Gej strejt alijanse(GSA), u čijoj Pravnoj službi je angažovan od 2011. godine.

Bio je član Pokreta slobodnoh građana, u kome je imao funkciju člana Izvršnog odbora i šefa Pravnog tima.

Nakon što je pokret napustio dotadašnji predsednik Saša Janković, kandidovao se za predsednika. Ubrzo pošto je na tu funkciju izabran Sergej Trifunović, napustio je pokret. 

„Olenik naglašava da je odmah javno čestitao pobedu Trifunoviću, ali dodaje da nije odmah napustio pokret već tek kad je shvatio da je došlo do promene politike.“  (N1, 26. 2. 2019. godine)

Bio je jedan od inicijatora osnivanja nove političke organizacije Građanski demokratski forum, čiji je predsednik postao na osnivačkoj skupštini u martu 2019. 

Naslovna fotografija: FoNet/Medija centar