Početna Akteri Tanja Miščević

Tanja Miščević

Obrazovanje: doktor političkih nauka
Stranka: vanstranačka ličnost
Mesto: Beograd
Datum rođenja: 06.08.1966.
Biografija
Rođena je 1966. godine u Zemunu. 

Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. godine. Na istom fakultetu odbranila je magistarsku i doktorsku tezu. U oblasti EU specijalizovala se na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Bonu i Evropskom koledžu u Brižu. 

Na FPN-u predaje na osnovnim i poslediplomskim studijama. Na istom fakultetu je od 2009. godine vanredna profesorka za međunarodno-pravnu oblast. U periodu od aprila 2005. do novembra 2008. godine bila je na mestu direktorke Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije. Bila je i članica pregovaračkog tima Vlade Srbije za pregovore o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i na čelu pregovaračkog tima Vlade za zaključenje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Srbije i EU. Potpredsednica je Evropskog pokreta u Srbiji, a od aprila 2009. do novembra 2010. godine bila je članica i potpredsednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Vlada Republike Srbije imenovala ju je za šeficu Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, na sednici održanoj 3. septembra 2013. godine.

Govori engleski i ruski.
Najčitanije