Ombudsman: Komunalci za 14 minuta napravili 30 prekršaja

Zaštitnik građana potvrdio je tvrdnje Istinomera da je Komunalna policija postupala nezakonito kada nam je zabranila snimanje na Savskom šetalištu 25. septembra.
Pripadnici beogradske Komunalne policije su za svega 14 minuta načinili čak 30 nezakonitosti i nepravilnosti kada su 25. septembra ove godine na Savskom šetalištu, u blizini restorana “Savanova“, novinarskoj ekipi Istinomera zabranili snimanje i napisali prekršajne prijave, uz obrazloženje da se nalazimo na gradilištu. 

Najznačajniji propusti u radu Komunalne policije, kako se navodi u dokumentu Zaštitnika građana, jesu nezakonita i nepravilna upotreba fizičke sile, nepostojanje osnova za legitimisanje članova novinarske ekipe Istinomera i sagovornika Istinomera, a samim tim i osnova za kasnije pokretanje prekršajnog postupka, kao i pretnja komunalnog policajca da će novinarima oštetiti opremu ukoliko ne prekinu snimanje. 
Napad na medije, bespravna upotreba sile, zloupotreba službenog položaja ne smeju da postanu uobičajeni način ponašanja bilo koga, pa ni pripadnika Komunalne policije. Zato, Istinomer zahteva odgovornost i traži smenu načelnika beogradske Komunalne policije Nikole Ristića, zamenika načelnika Darka Vujisića i komandira područne organizacione jedinice Srđana Ilića. 

Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković kaže za Istinomer da je takvo postupanje komunalnih policajaca bilo neprofesionalno i ponižavajuće.

“Niz postupaka komunalnih policajaca, poput pretnji snimatelju da će kamera pasti u vodu ukoliko se ne prekine snimanje, doveli su nas u uverenje da bi svaki prosečan građanin u tom slučaju bio zastrašen, a to ne bi trebalo da predstavlja način na koji Komunalna policija može da radi“, ističe Janković.

Komunalni policajac Srđan Ilić snimatelju Istinomera je poručio: “Pašće Vam stalak, osećam da će ovako da padne. Pogledajte! Verujte mi, osećam. Ovde je nestabilno, gradilište je!“. To je  u izveštaju Zaštitnika građana okarakterisano kao pretnja. 

Jedna od glavnih nepravilnosti koju je konstatovao Zaštitnik građana jeste da je prilikom legitimisanja nezakonito upotrebljena fizička sila prema fotografu ekipe Istinomera, a zatim i sagovorniku Dobrici Veselinoviću. 

U izveštaju se dalje navodi da kada su novinarskoj ekipi naredili da se udalji sa dela Savskog šetališta u blizini restorana “Savanova“ komunalni policijaci nisu naveli nikakav pravni osnov za to. Zaštitnik građana ističe i da nije bilo zakonskog osnova za legitimisanje bilo koga od prisutnih, jer “njihovo ponašanje nije predstavljalo kršenje propisa iz delokruga komunalne policije“. Stoga, zaključuje se nije bilo ni osnova za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv članova novinarske ekipe i njihovog sagovornika koji nisu dali ličnu kartu na uvid. 

U dokumentu u kome su izrečene i preporuke za dalji rad policije, napominje se da su komunalni policajci u postupanju prema ekipa Istnomera i njihovom sagovorniku Dobrici Veselinoviću  iz Inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”, primenili službena ovlašćenja “iako nisu bili ispunjeni uslovi za njihovu primenu“.

“Kao što je Zaštitnik građana utvrdio, komunalni policajci postupili su po prijavi građana u kojoj je bilo navedeno da određena nepozvana lica vrše snimanje na gradilištu, iako se nijedan od poslova komunalne policije ne odnosi na obezbeđivanje i zaštitu gradilišta, niti zaštitu lične bezbednosti građana i objekata na gradilištu“, navodi se u izveštaju.

Zaštitnik građana ustanovio je i da ekipa Istinomera i njihov sagovornik nisu izvodili građevinske radove i rasipali građevinski materijal, kako je i glasila prijava zbog koje su pripadnici Komunalne policije izašli na teren.

*
Pripadnici Komunalne policije / Foto: Istinomer
Jedna od pripadnica Komunalne policije upozorila je ekipu Istinomera da je fotografisanje komunalnih policajaca zabanjeno, iako za to nema utemeljenja u važećim propisima, navodi se u dokumentu. Zaštitnik građana stoga preporučuje da se u budućem radu prema građanima koji fotografišu ili snimaju postupanje komunalnih policajaca ne preduzimaju bilo kakve mere, “a naročito ne izriče pretnje, kao što je to bio slučaj u ovom predmetu“.

“Naprotiv, audio i/ili video beleženje službenog postupanja lica u organima uprave često može biti – kao što je bilo u ovom slučaju – od koristi za preispitivanje zakonitosti i pravilnosti njihovog rada, a sledstveno tome može doprineti otklanjanju posledica propusta u konkretnom slučaju, sprečavanju istih ili sličnih propusta u budućem radu, unapređenju rukovođenja u organima uprave, ali i ustanovljavanju odgovornosti zaposlenih u organima uprave za nezakonito i nepravilno postupanje“, naglašava se u izveštaju.

Zaštitnik građana konstatuje i da načelnik Komunalne policije nije utvrdio nijedan od brojnih propusta u radu svojih zaposlenih, niti je o pritužbi na njihov rad obavestio gradonačelnika Beograda, što je bio dužan da učini.

Budući da je utvrđeno da su komunalni policajci za 14 minuta postupanja načinili čak 30 nepravilnosti, Zaštitnik građana je preporučio da komunalna policija za pripadnike te institucije organizuje obuku o primeni ovlašćenja i poštovanju ljudskih prava. 
Među preporukama Zaštitnika građana jeste i pismeno izvinjenje novinarskoj ekipi Istinomera.