Komunalna policija: Prinuda korišćena uvek po zakonu

U ovoj godini 30 beogradskih komunalnih policajaca je upotrebilo sredstva za vezivanje, a 38 fizičku snagu. Nadležni kažu da su ova sredstva prinude u svim slučajevima bila opravdano i pravilno upotrebljena

#GotovaPriča

Istinomer je pokrenuo kampanju „DOSTA PRIČE, POSTUPANJE POČELO“. Napad na medije, bespravna upotreba sile, zloupotreba službenog položaja ne smeju da postanu uobičajeni način ponašanja bilo koga, pa ni pripadnika Komunalne policije. Zato, zahtevamo odgovornost i tražimo smenu načelnika beogradske Komunalne policije Nikole Ristića, zamenika načelnika Darka Vujisića i komandira područne organizacione jedinice Srđana Ilića.

Oni koji nisu spremni da rade u interesu svih građana, koji su privatan interes stavili iznad opšteg – moraju da podnesu ostavku ili da budu smenjeni, jer im nije mesto u javnoj službi. Oni od kojih se očekuje da štite pravo i da sprovode zakon, ne smeju da krše zakon. Zato, moraju da odu. 

#PostupanjePočelo

____________________________________________________________________________

Komunalna policija u Beogradu je u protekle tri godine primenila sredstva prinude prema 118 građana, ali uvek opravdano i po zakonu, saopštila je ova gradska
institucija. Najčešći razlog upotrebe palice,
sredstava za vezivanje i fizičke snage je odbijanje protivpravnog napada  na komunalne policajce ili druga lica. Odgovarajući
po zahtevu Istinomera za pristup informacijama od javnog značaja, Komunalna
policija je navela da je u ovoj godini upotrebljeno sredstvo prinude prema 40
građana, pri čemu je 30 komunalnih policajaca upotrebilo sredstva za
vezivanja
, dok je 38 upotrebilo fizičku
snagu

*

Ekipa istinomera je 26. septembra 2015. takođe imala susret sa Komunalnom policijom na Savskom šetalištu, ali je uprkos snimku ovaj incident okvalifikovan kao da nije bilo upotrebe sile i verbalnih pretnji, o čemu je Istinomer detaljno pisao.

U prethodnoj 2014. godini komunalni policajci su upotrebili sredstva prinude prema 53 lica, pri čemu je 37 policajaca upotrebilo sredstva za vezivanje, a 60 je upotrebilo fizičku snagu.

Evidencija
Komunalne policije srpske prestonice pokazuje da je u 2013. godini bilo manje neprijatnih situacija: protiv 15 Beograđana je upotrebljeno sredstvo prinude. Prema
navedenom broju, tri komunalna policajca su koristila sredstva za vezivanje, a
21 je upotrebio fizičku snagu.

U
odgovorima na pitanja Istinomera kaže se i da je u svim slučajevima, u skladu
sa Zakonom o komunalnoj policiji i Pravilnikom o načinu i postupku vršenja
kontrole komunalne policije, pokrenut postupak ocene opravdanosti i pravilnosti
upotrebe prinude. Ocenjeno je da su u svim slučajevima sredstva prinude pravilno i opravdano upotrebljena u skladu sa odredbama člana 24. i 25. Zakona
o komunalnoj policiji, o čemu je obavešten načelnik Gradske uprave Beograda i
nadležna policijska uprava.

*
Član 24 Zakona o komunalnoj policiji / Foto: Print screen

Iako
su nadležni ocenili da su policajci ispravno postupili, pregled statistike
pritužbi na rad beogradske komunalne policije u ovoj godini, pokazuje da je
bilo pritužbi građana na njihov rad. Za prvih šest meseci obe godine, Komunalna
policija Beograda primila je 36 pritužbi. Najčešći razlog je bio
neprofesionalno ponašanje komunalnog policajca (27 pritužbi), nepravilna primena
ovlašćenja  (7) i nezadovoljstvo
izrečenom kaznom (2). 
Istinomer je uputio zahtev ovoj instituciji da detaljnije objasni kakav je ishod tih pritužbi.

Na Youtube kanalu dostupno je puno snimaka na kojima se vidi da komunalna policija primenjuje silu, i to najčešće protiv građana koji nemaju kartu u gradskom prevozu. Zanimljivo je da od svih intervencija komunalnih policajaca, nijedna nije bila izvan zakonskih ovlašćenja.

https://youtube.com/watch?v=0QiHwV4-FE4

„Ja i dalje mislim da oni ne teba da imaju pravo na primenu sredstva prinude jer se bave komunalnim delatnostima“, kaže Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Istinomer je ranije pisao o razlikama u nadležnostima i ovlašćenjima policije i komunalne policije. Komunalna policija ima uža ovlašćenja od obične policije i bavi se održavanjem komunalnog reda dok je policija zadužena za održavanje i unapređenje bezbednosti. U obavljanju svog posla, komunalni policajac ima pravo na upozorenje, usmeno naređenje, proveru identiteta, dovođenje, pregledanje lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, video nadzor, upotrebu sredstva prinude i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.